Tin tức

Xử lý nhiệt cho mối hàn bồn

08/10/2016 | Lượt xem: 1

Ngày 20/5/2016 - ITS đã tiến hành xử lý nhiệt cho các mối hàn tròn của bồn như sau:

Thiết bị thực hiện:

- Máy xử lý nhiệt mối hàn

- Bộ điều khiển lập trình tự động (Controller): Manning

- Bộ ghi nhiệt (Recorder): CHINO Japan

 
 

Quy trình xử lý nhiệt:

- Tăng nhiệt độ (không kiểm soát) từ nhiệt độ môi trường lên 300oC

- Tăng nhiệt độ có kiểm soát từ 300oC lên đến 600-649oC   với bước tăng nhiệt 120oC/ giờ

- Ủ nhiệt tại 600-649oC với thời gian ủ ít nhất là 1 giờ.

- Giảm nhiệt độ xuống 300oC với tốc độ giảm nhiệt 140oC/ giờ

- Đến 300oC - để nguội tự nhiên.