Tin tức

Quy trình xử lý nhiệt

08/10/2016 | Lượt xem: 1

Khái niệm

  1. Nhiệt luyện kim loại là quá trình làm thay đổi tính chất của kim loại ̣bằng cách đốt nóng tới một nhiệt độ nhất định, giữ ở nhiệt độ đó một thời gian rồi sau đó làm nguội theo một tiêu chuẩn    nhất định nhờ đó mà thay đổi tính chất của kim loại theo ý muốn.
  2. Quy trình xử lý nhiệt cho các loại vật liệu theo các bước như sau:
  • Nhiệt độ kiểm soát thông thường là từ 300 hoặc 400 °C
  • Tốc độ làm nóng và làm nguội phụ thuộc vào chiều dày, vật liệu và tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra (cần phải tránh nhiệt độ lớn hơn cho phép mà có thể gây ra biến dạng / nứt).
  • Nhiệt độ ngâm phụ thuộc vào loại thép - thường theo quy định của tiêu chuẩn (~ 550 ~ 750 ° C).
  • Thời gian ngâm tối thiểu cần phải chắc chắn và toàn bộ đối tượng / độ dày đạt đến nhiệt độ xác định.(thời gian ngâm phụ thuộc vào các tiêu chuẩn của vật liệu, chiều dày).
  • Tỷ lệ làm lạnh tối đa thường xuống 400 hoặc 300 ° C - cho cùng một lý do như tỷ lệ kiểm soát.

           *  Các bước trên phụ thuộc vào tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại vật liệu và từng nhà sản xuất đưa ra.

         Vi dụ: Xử lý nhiệt áp dụng theo tiêu chuẩn: ASME B31.3 - 2014 Cho phần ống