Dự án

Nhà máy điện

09/14/2016 | Lượt xem: 1

Công ty ITS đã thực hiện xử lý nhiệt cho nhiều nhà máy nhiệt điện trên cả nước:

  1. Nhà máy điện Phú Mỹ 3
  2. Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2
  3. Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2
  4. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
  5. Nhà máy nhiệt điện Omon Cần Thơ
  6. Nhà máy điện Nhơn Trạch