Tin tức

Các tiêu chuẩn về xử lý nhiệt

08/10/2016 | Lượt xem: 1

Để giúp các bạn dễ tìm kiếm các tiêu chuẩn về xử lý nhiệt trước và trong khi hàn (Preheat) và sau khi hàn (PWHT) - ITS  xin gửi các bạn bảng thống kê các tiêu chuẩn về kỹ thuật như sau:

1. Xử lý nhiệt  – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME B31.3: 2014

2. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME B31.1 : 2014

3. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

AWS D1.1/D1.1M : 2010

4. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME B31.8 : 2010

5. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME I : 2010

6. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME VIII-D1 : 2010

7. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME VIII-D2 : 2010

8. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME VIII-D3 : 2010

9. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

 ASME IX  : 2010

10. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME III-D1 : 2010

11. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME B31.4 : 2010

12. Xử lý nhiệt – Phương pháp xử lý nhiệt bằng điện-lò

ASME II-P3 : 2010