Tin tức

Các bước thực hiện xử lý nhiệt mối hàn

08/10/2016 | Lượt xem: 1

ITS là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xử lý nhiệt mối hàn. 

Để tiến hành xử lý nhiệt cho mối hàn tại công trường/ xưởng, chúng ta cần thực hiện theo các bước dưới đây:

-          Xem xét tài liệu:

  • Bản vẽ thiết kế
  • Vật liệu
  • Tiêu chuẩn áp dụng
  • Lưu đồ các thông số xử lý nhiệt (thời gian tăng nhiệt, thời gian ủ nhiệt, thời gian giảm nhiệt)

-          Lập quy trình xử lý nhiệt

-          Thực hiện công tác chuẩn bị thiết bị và vật tư cho việc xử lý nhiệt

-          Khảo sát hiện trường & đối tượng xử lý nhiệt

-          Thiết lập công trường, mái che mưa cho khu vực xử lý nhiệt

-          Kiểm tra bề mặt mối hàn / đối tượng cần xử lý nhiệt - Tiến hành công tác lắp đặt tấm trở nhiệt, cách nhiệt.

-          Bố trí nguồn điện và vị trí máy xử lý nhiệt

-          Lắp đặt các đầu cảm biến nhiệt

-          Kiểm tra tính sẵn sàng của thiết bị trước khi đóng điện

-          Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ điều khiển – ghi biểu đồ nhiệt (chart nhiệt)

-          Xác định thời gian và các thông số nhiệt cần kiểm soát theo lưu trình xử lý nhiệt

-          Tiến hành đóng nguồn điện và điều khiển nhiệt độ tại khu vực cần xử lý nhiệt theo đúng biểu đồ nhiệt

-          Theo dõi & điều khiển quá trình biến đổi nhiệt tại đối tượng xử lý nhiệt

-          Kiểm tra – đối chiếu nhiệt độ với đầu ghi nhiệt bằng súng bắn nhiệt hồng ngoại

-          Kết thúc quá trình xử lý nhiệt (lấy chart nhiệt, gỡ bảo ôn, thu hồi máy xử lý nhiệt)

-          Ghi chép nhật ký công trường

-          Lập báo cáo xử lý nhiệt

-          Xác nhận công việc hoàn thành – ký với khách hàng